Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Menu
Menu

MARKTONTWIKKELING DAKENMARKT NEDERLAND

DAKMETER 2016 - DAKENRAAD

Als gevog van de economische crisis heeft de bouwsector een aantal zware jaren achter de rug. In 2015 is er echter voor het eerst sinds jaren sprake geweest van een voorzichtig herstel. In 2016 zal deze groei zich verder voortzetten. Deze groei is ook terug te zien in de markt voor gesloten dakbedekkingssystemen. Ten opzichte van 2014 is de totale markt met 14% gegroeid naar 16 miljoen m2. Dit is nog steeds ruim onder het volume van 2006 (22 miljoen m2), maar het herstel is ingezet.

 

Aan het totale dakoppervlak gesloten dakbedekkingssystemen in Nederland ( ca. 420 miljoen m2.) is nog veel onderhoud te plegen. In 2015 is ca. 11 miljoen m2. dakoppervlak gerenoveerd. Gezien de gemiddelde levensduurverwachting van de huidige daken had dit aantal planmatig het dubbele moeten zijn. Er is dus nog veel werk aan de winkel!

 

DOWNLOAD HIER ONS INFORMATION BULLETIN MET DE LAATSTE CIJFERS

MARKTAANDEEL EPDM DAKBEDEKKING BLIJFT STIJGEN

Wanneer we verder inzoomen op de onderverdeling van de belangrijkste toplagen van gesloten dakbedekkingssystemen dan zien we de laatste jaren een duidelijke verschuiving van bitumen naar met name EPDM dakbedekking. Het marktaandeel van bitumen dakbedekking markt is de laatste 10 jaar met 36% afgenomen.

 

Ondanks dat het volume t.o.v. 2006 beduidend lager ligt, ziet EPDM dakbedekking haar marktaandeel met ruim 45% stijgen. Steeds meer mensen raken bekend met de unieke producteigenschappen van EPDM dakbedekking en het verwerkingsgemak. Ook de steeds stengere wet- en regelgeving (Bouwbesluit en de normen NEN6050 en NEN6063) draagt bij aan de polulariteit van EPDM dakbedekking.

ONDERVERDELING IN DE NEDERLANDSE MARKT
SYSTEEM % MILJOEN M² 2016 MILJOEN M² 2006 DALING/STIJGING T.O.V. 2006 in m²
Totale markt 100 16 22 ▼ 27%
-
APP-dakbanen 52,5 8,4 12 ▼ 30%
SBS-dakbanen 5,6 0,9 2,8 ▼ 68%
Bitumen latex 0,6 0,1 0,2 ▼ 50%
POCB/APAO/ECB-dakbanen 3,1 0,5 0,4 25% ▲
TOTAAL BITUMEN 61,8 9,9 15,4 ▼ 36%
-
EPDM-daksystemen 20,0 3,2 2,2 45% ▲
PVC-dakbanen 10,0 1,6 3,4 ▼ 53%
TPO-dakbanen 3,8 0,6 0,5 20%▲
Overige 4,4 0,7 0,5 40%▲
TOTAAL KUNSTSTOF 38,2 6,1 6,6 ▼ 8%
BRON: Dakenraad
Erwin Wolff | Carlisle® Construction Materials