Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Menu
Menu

Milieueffect rapportage

In Nederland zijn er meerdere instanties welke milieueffect rapportages produceren. Eén ervan is de NIBE. Het Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie verzorgt naast de publicatie van Milieueffect rapportages, tevens LCA onderzoeken, verlenen DUBOkeur certicicering en begeleiden stakeholders bij hun duurzaamheidsvraagstukken.

 

De NIBE’s Milieuclassificatie geeft een goed overzicht van de schaduwkosten per bouwproduct (deze lijsten zijn in te zien via de website NIBE.org).
“De schaduwkosten, ook wel verborgen milieukosten genoemd, van een emissie worden bepaald door de kosten van de laatste nog net noodzakelijke maatregel om een emissiedoelstelling te halen. Deze schaduwkosten weerspiegelen de kosten die de maatschappij er voor over heeft het betreffende milieudoel te bewerkstelligen. Het zijn dus (theoretische/hypothetische) kosten van maatregelen, die nog zouden moeten worden uitgevoerd.” Definitie op de website van de NIBE.

 

Duurzame dakbedekking met NIBE RANKING dakbedekkingsproducten

Hoe lager deze kosten zijn, hoe milieuvriendelijker het bouwproduct geclassificeerd kan worden.

 

In grote lijnen komt EPDM in de toepassingsgebieden van dakbedekking het beste uit als duurzame dakbedekking. Voor de dakbedekking is dit bekeken op zowel mechanisch bevestigde systemen als gekleefde systemen. Daarbij nog opgemerkt dat bij de mechanische systemen nu nog wordt uitgegaan van een EPDM folie van 1.5 mm dikte, deze zou naar 1.2/1.3 mm kunnen, omdat dit veelgebruikte diktes zijn in deze systemen.

 

Ovezicht duurzame dakbedekkingen
NIBE overzicht Mechanisch Bevestigde Systemen

NATIONALE MILIEUDATABASE

De website van de Nationale Milieudatabase geeft een goed overzicht weer wat de duurzame doelstelling:
"Eenduidigheid in aangeleverde data, op basis van de LCA’s van de industrie".

 

Een belangrijke voorwaarde wat de NMD maakt is de “Industrie”, uiteindelijk zijn wij als producenten bepalend voor de milieuprestaties van onze producten, de overige marktpartijen (dealers, ontwerpers en verwerkers) zorgen voor de toepassing in het systeem. 

 

"Voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen en bouwwerken volgens de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ is het usance dat daarbij gebruik wordt gemaakt van geborgde milieurelevante materiaal- en productinformatie uit de NMD. Zonder de combinatie van bepalingsmethode en NMD is er geen sprake van eenduidigheid in het rekenresultaat. Ontwerpers, toeleveranciers en opdrachtgevers gebruiken daarmee binnen een gelijk speelveld dezelfde informatie en spreken daardoor voortaan dezelfde taal. Deze informatie in de NMD is door de industrie aangeleverd. De informatie bestaat uit LCA-data die de hele levenscyclus beslaat [cradle to grave].”

 

De NMD is een overheidsorgaan en aangestuurd door de Stichting Bouwkwaliteit, gevestigd in Rijswijk.

 

Duurzame dakbedekking

WHITEPAPERS