Veelgestelde vragen

Op de meest voorkomende vragen over onze organisatie en onze EPDM producten vindt u hieronder de antwoorden.

HERTALAN® EPDM Dakbedekking

Wat is EPDM?

EPDM staat voor Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer en is een synthetisch rubber. Doordat EPDM rubber speciaal gemaakt is voor o.m. de dakenmarkt, is deze zeer goed bestand tegen de verouderingsinvloeden van een dakbedekking. EPDM is van nature bestand tegen UV en ozon straling en overige weersinvloeden (optredende temperatuurverschillen).

EPDM staat tevens bekend om de grote en blijvende flexibiliteit. Hierdoor kan de folie spanningen opvangen en zich altijd instellen op de veranderende omstandigheden, het heeft in de basis geen drager of wapening nodig. EPDM folie heeft zich al meer dan 50 jaar wereldwijd bewezen als topkwaliteit afdichtingsmateriaal als dakbedekking voor daken, vijvers en allerlei andere bouwkundige toepassingen.

Wat is een membraan?

In de productie in Kampen maken wij van samenstelling van grondstoffen een EPDM rubber mengsel (plastomeer). Dit halffabrikaat wordt vervolgens in een baanvorm 'geperst', opgerold in een linnen doek en in de oven gevulcaniseerd. Na dit proces ontstaat er een schone en homogene EPDM foliebaan (elastomeer).

Deze EPDM foliebanen worden vervolgens fabrieksmatig door middel van een hot-bonding proces aan elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat er een groot vel, ook wel membraan genoemd. Zo'n membraan kan voor u op maat worden gemaakt, zodat het mogelijk is om een dak in één keer af te dichten.

Deze hot-bonding naden zorgen ervoor dat de dakdekker in het werk deze naadverbinding niet meer hoeft te maken en zorgt dus voor een extra zekerheid en minder handelingen. Membranen worden geleverd met een lengte van max. 45 meter en een variabele breedte maat. Bij de verwerking moet de grootte van het membraan goed afgestemd zijn op het aantal dakdekkers dat deze moet verleggen.

Hoe zit het met de brandveiligheid van EPDM?

Wij onderscheiden 2 soorten brandveiligheid: gedurende de installatie van de dakbedekking en na deze installatie.

Brandveiligheid tijdens de installatie:
Bij de installatie van bitumineuze dakbedekking wordt gebruik gemaakt van open vuur (gasbranders). Hiermee wordt de bitumen als het ware gesmolten, zodat het op het dak verkleefd kan worden. Ook de naadverbinding wordt met open vuur aan elkaar verbonden. Ten aanzien van de brandveiligheid tijdens deze verwerking worden steeds hogere eisen gesteld.

In Nederland hebben wij richtlijnen, uitgevaardigd door de NEN en beschreven in de NEN 6050 "Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken op daken". Hierin staat vooral beschreven op welke delen van het dak geen open vuur toegepast mag worden.

Bij de installatie van EPDM folie wordt geen gebruik gemaakt van open vuur. De folie kan op meerdere manieren op het dak worden bevestigd: verlijmd, mechanisch bevestigd of onder ballast. De (eventuele) naden worden verlijmd of met hete lucht aan elkaar geföhnd. Er komt hier dus geen open vuur aan te pas!

Mede onder druk van de verzekeringsmaatschappijen is destijds de NEN norm uitgevaardigd. Verder wordt het werken zonder open vuur gestimuleerd, dakdekkers die uitsluitend werken met EPDM folie betalen dan ook een beduidend lagere premies dan de bitumineuze verwerker!

Na de installatie:
In Nederland worden tevens eisen gesteld aan de vliegvuurbestendigheid van een dakconstructie, dit is een eis uit het Bouwbesluit en wordt beschreven in de NEN 6063 "Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken".


HERTALAN® EPDM dakbedekking folie voldoet met haar HERTALAN® EASY COVER FR en HERTALAN® EASY WELD GS dakbedekking aan dit Bouwbesluit

Waarom is EPDM duurzaam?

Duurzaamheid zit hem niet enkel in het product, maar in de combinatie met de toepassing, wensen en richtlijnen. Als we allereerst kijken naar het product, dan strijden de eigenschappen om voorrang! Ten opzichte van traditionele dakbedekkingsproducten (zoals bijvoorbeeld bitumen) en gevelafdichtingen (DPC toepassingen of Liquids) onderscheidt EPDM zich met unieke product eigenschappen:

✓ Bewezen gebruiksduur van meer dan 50 jaar voor dakbedekking  
✓ EPDM is UV bestendig en loogt niet uit in het milieu  
✓ Uitermate flexibel en dun product  
 Gecertificeerd met LCA en EPD en hiermee toe te passen in een circulaire bouwsystemen  
✓ Extreem hoge luchtdichtingswaarde voor geveltoepassingen  
✓ Eenvoudige luchtdichting met 3D maat manchetten of hoogwaardige zelfklevende EPDM
Wat is de levensduurverwachting van EPDM dakbedekking?

In opdracht van het overkoepelende orgaan van de Duitse rubberindustrie en EPDM producenten uit de Benelux, is door het Duitse kunststofcentrum SKZ uit Würzburg in de jaren '90 een onderzoek gedaan naar de te verwachten gebruiksduur en de minimale levensduur van EPDM dakbanen. 

Er zijn 39 dakprojecten geselecteerd in Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Zweden, variërend in ouderdom en verlegd tussen 1968 en 1996. Na vier jaar testen wijzen de resultaten van het onderzoek op een theoretische gebruiksduur van meer dan 50 jaar.

Kan EPDM ook in combinatie met een dakbegroeiing?

HERTALAN® EPDM dakbedekking is uitermate geschikt om als ondergrond te dienen voor een groen- of vegetatiedak.

EPDM is van nature worteldoorgroeibestendig en de naadverbindingen van onze HERTALAN® EASY WELD GSd dakbanen en de fabrieksmatige verbindingen van HERTALAN® EASY COVER menbranen zijn Europees getest op worteldoorgroeibestendigheid.

Wat is de minimale verwerkingstemperatuur van onze lijmsystemen?

Voor alle lijmen en sealants geldt een minimale verwerkingstemperatuur van +5 °C.
Dit om een deugdelijke en goede verbinding met onze EPDM tot stand te brengen.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij onze technische adviseurs of download onze verwerkingsinstructies.

Wat is het verschil tussen HERTALAN® EASY COVER en HERTALAN® EASY WELD GS?

Met HERTALAN® EASY COVER en HERTALAN® EASY WELD GS leveren wij twee EPDM daksystemen waarmee u elk dak van de beste bedekking voorziet.

Met HERTALAN® EASY COVER kiest u voor kwaliteit, snelheid en gemak. Dankzij de hotbonding membraan techniek kunt u nagenoeg elk dak in één keer afdichten. Daarnaast hebben we met de HERTALAN® EASY COVER FR een variant, die voldoet aan de strenge eisen voor vliegvuurbestendigheid in Nederland.

HERTALAN® EASY WELD GS is een uniek dakbaansysteem speciaal ontwikkeld voor mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen. Op deze dakbaan is aan de onder- en bovenzijde een EW lasnaad aangebracht. In dit systeem wordt de naadverbinding dus niet gelijmd, maar met hete lucht thermisch verbonden. Deze EW lasnaad is UV bestendig.

Welk product is voor welk daksysteem geschikt?

Wij kunnen voor elk type daksysteem een EPDM toepassing leveren.
Onze producten zijn allemaal KOMO gecertificeerd en gegarandeerd toepasbaar in de onderstaande daksystemen:

✓ Losliggend onder ballast: HERTALAN® EASY COVER of HERTALAN® EASY WELD GS

✓ Partieel gekleefd: HERTALAN® EASY COVER of HERTALAN® EASY WELD GS

✓ Volledig gekleefd: HERTALAN® EASY COVER of HERTALAN® EASY WELD GS

✓ Mechanisch bevestigd: HERTALAN® EASY COVER (middels inductie) of HERTALAN® EASY WELD GS (mechanisch bevestigd in de overlap)

Indien er door het Bouwbesluit geen eisen worden gesteld aan de vliegvuurbestendigheid dan is tevens de HERTALAN® EASY COVER bij alle daksystemen toepasbaar.

In welke afmeting en dikte wordt HERTALAN EPDM dakbedekking geleverd?

HERTALAN® EASY COVER is een membraan syststeem. Dit betekent dat telkens EPDM banen van 1,40 mtr. breed in de fabriek d.m.v. "hotbonding" aan elkaar verbonden worden.
Met tussenstappen van 1.40 m. hebben wij standaard voorradig membranen van 2.80 m. tot 11.20 m. De lengte varieert van 20-30 mtr.

Afwijkende breedtes en lengtes kunnen wij prefab fabriceren (max. 45 m. lengte) In verband met de hanteerbaarheid tijdens transport en op het dak is het belangrijk dat de breedte altijd wordt afgestemd af op de hoeveelheid personen die het gaan verwerken.

HERTALAN® EASY WELD is een EPDM dakbaan systeem.

Deze wordt standaard geleverd in de afmeting 1,40 x 20 mtr. (28 m2) en 0,70 x 20 mtr. (14 m2). De kleinere dakbanen worden hoofdzakelijk verwerkt als zgn. stormbanen, om een optimale windweerstand te verkrijgen.

Met welke lijmen en sealant moet HERTALAN® EPDM worden aangebracht?

Bij de verwerking van onze daksystemen moet u onderscheid maken tussen:

Vlakverkleving:
In een partieel of volledig gekleefd systeem wordt de EPDM folie met een lijm aan de ondergrond bevestigd. Dit kan zowel éénzijdig met een PU lijm (hertalan ks143) als tweezijdig met een contactlijm (hertalan ks205).

Naadverbinding:
In een hertalan easy cover systeem worden de naden aangebracht met een lijm-kit verbinding. Dit kan alleen door een combinatie van de EPDM lijmen hertalan ks137 en afsealen met hertalan ks96 (adhesive sealant).

Aanbrengen kim- en randfixatie:
Bij alle daksystemen moet een kim- en randfixatie aangebracht worden. Dit kan alleen met een tweezijdig aan te brengen contactlijm, de hertalan ks137 of hertalan ks205. Waar nodig wordt de hertalan ks96 ingezet voor het afsealen.

Opgaand muurwerk en overige opstanden:
Bij opgaand muurwerk moet de EPDM tweezijdig met contactlijm aangebracht worden, de hertalan ks137 of hertalan ks205. Waar nodig wordt de hertalan ks96 ingezet voor het afsealen.

Wat is het verschil tussen een contactlijm en PU-lijm?

Contactlijm
Dit is een EPDM lijmsysteem waarbij de lijm op zowel de ondergrond als de EPDM dakbedekking moet worden aangebracht. De verbinding wordt tot stand gebracht als beide lijmoppervlakken met elkaar in contact worden gebracht. Indien slechts op één van de onderdelen contactlijm wordt aangebracht, zal er nooit een verbinding tot stand komen. Wij leveren met de hertalan ks137 en ks205 twee soorten contactlijm.

PU lijm
Dit is een EPDM lijmsysteem waarbij de lijm enkel en alleen op de ondergrond wordt aangebracht. Na het aanbrengen kan naar verloop van tijd de EPDM folie aangebracht worden. Met PU lijm wordt alleen de EPDM op het vlakke dak verkleefd.

Deze is niet geschikt voor gebruik in bouwconstructies, inwerken details, naadverbinding en kim- en randfixatie. PU lijm is er in alle soorten en maten voor verschillende toepassingen in de bouw, waarbij alleen de hertalan ks143 geschikt is om de EPDM folie mee te bevestigen.

De keuze van lijmsoort wordt dus bepaald door het type bevestiging dat aangebracht moet worden, zie hier voor onze verwerkingsrichtlijnen.

HERTALAN EPDM toebehoren

Wat wordt er bedoeld met "toebehoren"?

Tijdens de verwerking van onze verschillende EPDM producten kan het voorkomen dat details lastig uit te voeren zijn. Speciaal hiervoor heeft HERTALAN® een breed pakket aan toebehoren ontwikkeld. Zo bent u verzekerd van een compleet en complementair EPDM systeem.

Toebehoren zijn o.m. geprefabriceerde HWA's, dakdoorvoeren, binnen- en buitenhoeken.

Zijn de toebehoren geschikt voor alle daksystemen?

Voor elk systeem zijn er beschikbaar, zowel bij dak- als vochtkerende EPDM systemen. Binnen de verschillende EPDM daksystemen heeft HERTALAN® een onderscheid aangebracht. Naast HWA's, hoeken, dakdoorvoeren e.d. voor de hertalan easy cover, is eenzelfde range beschikbaar voor de hertalan easy weld.

Welke toebehoren zijn speciaal voor het EASY WELD systeem ontwikkeld?

l onze hoeken, afvoeren, manchetten en dakdoorvoeren zijn verkrijgbaar in een easy weld variant. Daarnaast beschikt hertalan easy weld over een aantal aanvullende toebehoren:

/ hertalan easy stick plus

Een composiet van een EPDM strook met aan de onderzijde een kleeflaag uit butyl en een 40 mm brede groene EW lasstrook. Wordt doorgaans

gebruikt voor het inwerken van schoorstenen, lichtkoepel opstanden, ed. in een hertalan easy weld daksysteem.

/ hertalan flash weld

Ongewapende ongevulkaniseerde EPDM rubber met een EW onderlaag, welke plastisch vervormbaar is en aan de open lucht vulcaniseert. Wordt

doorgaans gebruikt voor het inwerken van lastige hoeken en overige detailleringen.

/ hertalan cover strip

Ongewapende gevulkaniseerde EPDM strook welke over de volle breedte is voorzien van een speciale EW laag. Wordt doorgaans gebruikt voor de

aansluiting van kopse naden in een hertalan easy weld daksysteem.

/ EW lassnoer

Een 3 mm snoer, welke van hetzelfde materiaal is gefabriceerd als de EW lasstroken op de dakbanen. Wordt doorgaans gebruikt om een T-naad extra

op te vullen en indringen van water te voorkomen.

HERTALAN® EPDM vochtkerende systemen

Welke toepassingen worden er geleverd?

HERTALAN® heeft twee EPDM vochtkerende systemen waarmee u ieder bouwwerk water- en winddicht maakt. HERTALAN® EPDM Stroken zijn geschikt voor afdichtingstoepassingen en HERTALAN® HERTALED is een unieke loodvervanger.

HERTALAN® EPDM stroken:  een EPDM stroken systeem voor afdichtingtoepassingen. Met dit systeem beschermt u dakgoten, spouwmuurconstructies, doorvoeren en kozijnen snel en efficiënt tegen lekkage en vochtindringing. Door EPDM stroken toe te passen in vliesgevelconstructies worden eenvoudig waterdichte aansluitingen gerealiseerd.

HERTALAN® HERTALED: een milieuvriendelijke en duurzame loodvervanger. HERTALED loodvervanger is een composiet van HERTALAN® EPDM Stroken, voorzien van een wapening van aluminium strekmetaal.

In welke afmetingen en diktes worden HERTALAN® EPDM vochtkerende systemen geleverd?

HERTALAN® EPDM Stroken:

HERTALAN® EPDM STRIPS

  • Verkrijgbaar in diktes van 0,50/0,75/1,00/1,2 mm. (1,50 & 2,00 mm. op aanvraag)
  • Verkrijgbaar in de breedtes variërend van 100 mm. tot 1400 mm. breed.

HERTALAN® EASY STICK GS:

  • Verkrijgbaar in de breedtes 100/150/200/300/400/500 mm.
  • Overige breedtes zijn op aanvraag

 

HERTALED Loodvervanger:

HERTALAN® HERTALED

  • Een combinatie van een flexibele EPDM slabbe en een met aluminium gewapende EPDM strook van 200 mm. breed
  • Rollengte ca. 12 meter
  • Verkrijgbaar in de breedtes 450 en 650 mm.

 

HERTALAN® HERTALED FA

  • EPDM loodvervanger welke over het volledige oppervlak met aluminium versterkt is
  • Rollengte ca. 12 meter
  • Verkrijgbaar in de breedtes 150/200/300/400/500 mm.
Met welke lijmen en sealant moet de EPDM worden aangebracht?

HERTALAN® KS96 Adhesive sealant:

Breng minimaal één ril aan met een Ø 7 mm op de te verlijmen ondergrond. Het aantal rillen is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Indien een EPDM strook breder is dan 300mm en/of dikker dan 1,0 mm, moeten er minimaal twee rillen aangebracht worden. 

 

HERTALAN® KS205 Spuitbare Contactlijm:

De ks205 wordt tweezijdig aangebracht op zowel de ondergrond als de EPDM folie met een gesloten spuitsysteem. De contactlijm dient vingerdroog te zijn, voordat de EPDM wordt aangebracht op de ondergrond. Hierna alles goed aanrollen met een siliconenroller.

 

HERTALAN® KS137 Contactlijm:

De ks137 wordt tweezijdig aangebracht op zowel de ondergrond als de EPDM folie. Dit kan met een ronde kwast en anders met een fijne vachtroller. De contactlijm dient vingerdroog te zijn voordat de EPDM wordt aangebracht op de ondergrond. Hierna alles goed aanrollen met een siliconenroller.