Subsidie voor EPDM dakbedekking met Mia\Vamil regeling

EPDM dakbedekking is opgenomen in de Milieulijst van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Dit biedt de mogelijkheid om met de toepassing van EPDM dakbedekking een aanzienlijk fiscaal voordeel te halen dankzij twee subsidieregelingen.

Om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren, heeft de overheid twee investeringsregelingen beschikbaar gesteld. Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke dakbedekking door gebruik te maken van de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). U kunt hiermee aanspraak maken op een aantrekkelijke subsidie welke kan oplopen tot 12,3% over het totale investeringsbedrag.

Welke EPDM dakbedekking komt in aanmerking voor subsidie?

“Bedrijfsmiddelen” (algemene omschrijving van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) welke opgenomen zijn in de Nationale Milieulijst van dat jaar komen in aanmerking. In het hoofdstuk ‘Bebouwde omgeving’ is de post A 6312 Duurzame recyclebare bitumineuze of EPDM dakbedekking opgenomen.


a. bestemd voor: het bedekken van platte of licht hellende daken waarbij de dakbedekking door de producent aan het einde van de levensduur wordt ingenomen en door de producent volledig wordt gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe dakbedekking of wordt hergebruikt.
- een homogeen niet-betalkt EPDM-membraan, dat:
* mechanisch wordt bevestigd met behulp van een Rhinobond® inductielasapparaat, en
* is opgebouwd uit meerdere banen onderling verbonden middels hot-bonding naden
b. bestaande uit: homogene EPDM dakbedekking en de bijkomende kosten voor het aanbrengen van de dakbedekking en al dan niet een Rhinobond® inductielasapparaat voor het bevestigen van de EPDM dakbedekking. 

Subsidie op EPDM dakbedekking

Subsidie op EPDM dakbedekking

Welke investeringen kunnen worden opgevoerd?

In deze regeling spreken we over een mechanisch bevestigd HERTALAN® EPDM membraansysteem, welke met de inductietechniek van Rhinobond® bevestigd wordt. Daarbij wordt bij de investering gekeken naar de werkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van dit dak. Daar vallen ook werkvoorbereiding, werkzaamheden, gebruik toebehoren onder. Daarnaast kan de investering in het inductieapparaat ook onder deze regelingen vallen. Wij adviseren in deze wel om bovengenoemde bij het indienen van de aanvraag wel goed met de RVO af te checken, welke uitgaven opgevoerd kunnen worden.

Alle informatie verzameld in 1 brochure

Speciaal voor deze regeling hebben wij een "How-to-do" brochure opgemaakt.

De brochure staat vol met uitgebreide informatie over beide regelingen, welke voorwaarden er worden gesteld en er wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u kunt profiteren van deze twee regelingen. Ook vindt u er een rekenvoorbeeld, zo ziet u in een oogopslag de aantrekkelijkheid van de regeling.

[[Download brochure]]