Faalkosten in de bouw: voorkomen is beter dan genezen

Hoge faalkosten zijn een probleem voor de gehele bouwsector. Toch heerst er onder verschillende partijen in het bouwproces een verschil  van mening over het ontstaan van faalkosten. Volgens ontwikkelaars ontstaan deze vooral door fouten in de ontwerp- en voorbereidingsfase. Dakdekkers en installateurs wijzen iets vaker dan gemiddeld juist naar de uitvoeringsfase. Oplossingen worden door alle partijen gezocht in betere communicatie.

Definitie en oorzaken

Faalkosten komen in alle fasen van het bouwproject voor, van architect tot uitvoerende partijen. Toch ligt de focus bij Aannemers B&U en onderaannemers vooral in de uitvoerende fase, veel meer dan in de voorbereidingsfase en opleveringsfase (nooit in de ontwerpfase).

Bij het definiëren van de hoogte van deze kosten, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de daadwerkerkelijke kosten en de preventiekosten. Aannemers B&U hebben relatief lage faalkosten (5,3%) maar hoge preventiekosten (6,2%), totaal dus 11,5% aan faalkosten. Bij onderaannemers is dit totale cijfer 8,3%.


Oorzaken TOP 3 

ONTWERP UITVOERING INKOOP
Onduidelijkheid in ontwerp (45%) Slechte werkvoorbereiding/fouten in planning (62%) Onvolledige levering (41%)
Fouten in ontwerp (36%) Tijdsdruk (41%) Te late levering (40%)
Complexiteit van ontwerp (31%) Aantoonbare fouten door bouwplaatspersoneel (35%) Verkeerde levering (38%)

(bron: Bouwkennis)


Nieuwe bouwmethoden omarmen

Actuele thema`s als prefab bouwen, binnenstedelijke hoogbouw en meervoudig ruimtegebruik leiden tot steeds meer wetsbare aansluitingen in de gevel. Verder heeft het CBS berekend dat het merendeel van de Nederlandse bevolking straks in de vijf grote steden zal wonen. De betekent dat er de komende jaren nog volop gebouwd moet worden op locaties waar de ruimte al beperkt is. Met andere woorden, we moeten dus de hoogte in. De trend naar prefab bouwen die reeds is ingezet, zal dus exponentieel stijgen.

Door vast te houden aan traditionele bouwmethoden, blijven ook de faalkosten in de bouw onverminderd hoog. Onnodig en zelfs onvoorstelbaar wat ons betreft.

Faalkosten reduceren

Als producent hebben waardevolle kennis in huis en, als onderdeel van een internationale onderneming, toegang tot informatiebronnen welke voor andere bedrijven gesloten blijven. Wij zijn van concept tot en met uitvoering aanwezig in de bouwketen en kunnen hierdoor integratie bevorderen en partijen aan elkaar koppelen.

Graag gaan we samen u het vraagstuk aan om faalkosten te verminderen. Onze prefab EPDM oplossingen dragen hier aan bij.